SOS barnbyars första verksamhet i Sverige

Stiftelsen har beslutat bidra med medel till SOS Barnbyars nyöppnade verksamhet i Sverige. 

I januari 2017 invigdes Ungdomscenter i Hammarkullen, Göteborg, vilket blir organisationens första operativa verksamhet i Sverige. Målgruppen är ensamkommande flyktingbarn, i åldern 16-21, som bor hos anhöriga eller släktingar och dessa kommer att stöttas av SOS-barnbyars professionella mentorer. Även de familjer stöttas som barnen bor hos. "Dessa ungdomar har en högre risk för framtida utsatthet och utanförskap än andra ensamkommande barn" skriver SOS barnbyar. (Läs artikeln här.) Arbetet bygger på SOS Barnbyars modell där grundstenarna är lärande, nätverk, att stärka familjen och individen.

Stiftelsen bedömer att verksamheten rimmar väl med Stiftelsens mål: "att understödja organisationer som direkt eller indirekt verkar för att barn och ungdomar som lever i socialt sett riskfyllda miljöer kan föra en trygg uppväxt och integreras i samhället på ett lyckligt sätt."

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter