Ersta Flickhem

Stiftelsen har beslutat bidra med medel till Ersta Flickhem. 

Läs mer om verksamheten här på Ersta diakonis sajt.
Ersta Flickhem tar emot flickor i åldern 13-19 år som har blivit utsatta för sexuella övergrepp och erbjuder då dygnetrunt-insatser. Konsekvenserna för barn som blivit utsatta är långtgående och svårigheterna visar sig ofta på många olika sätt. Verksamhetens mål är att ge flickorna förutsättningar att vilja ta sig an sin framtid, få tillgång till bättre strategier, reflektera och bearbeta upplevelser, bättre förutsättningar för studier, arbete och sociala relationer. Verksamheten drivs av professionell personal, flickorna bor på en hästgård där islandshästar spelar en stor terapeutisk roll, skolgång och sommaraktiviteter ombesörjs också. Likaså en strukturerad eftervård och utslussning. 

Insamlade medel finansierar kvalitetshöjande insatser, basverksamheten är avtalsfinansierad.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter