Ersta Vändpunkten

Stiftelsen MEST har beslutat bidra med medel till Ersta Vändpunkt.

Ersta Vändpunkt är en professionell verksamhet för barn och ungdomar som lever med eller har levt med en förälder som missbrukar droger eller alkohol. Program finns för olika åldersgrupper. Barnen och ungdomarna får träffa andra i samma situation, får kunskap om missbruk och vad det kan innebära att vara anhörig till någon som missbrukar. Tanken är att barnet/ungdomen ska få verktyg att hantera sitt liv och möjlighet att må bra även om någon annan i familjen har problem.

Många mottagningar riktar sig till den missbrukande/beroende men denna verksamhet riktar sig helt till anhöriga och är en unik professionell verksamhet, med 30 års väl dokumenterat arbete och resultat. 

Lokaler finns på Erstagatan på Söder i Sthlm. Mer information om anmälan finns på Ersta Diakonis sajt. Programmet pågår terminsvis och har en avgift (än så länge) men inget barn/ungdom nekas plats pga att denne inte har råd att betala, kontakta i så fall Erstas personal så kan andra lösningar sökas.

Vändpunkten arrangerar också sommarläger för de barn och ungdomar (ålder 7-12 samt 13-16) som är med i verksamheten. Sommaren kan ofta vara en plågsam tid för dessa barn, då missbruket i familjen kan eskalera och rutiner och kontakter med skola bryts. Sommarlägren ger en välbehövlig paus från en ofta stökig vardag.

Marcus Edlunds Stiftelse Tuscana bidrar stolt till denna fina verksamhet. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter