Ersta Lukasgården

Stiftelsen har beslutat bidra med medel till Ersta Lukasgården.

Ersta Lukasgården beskriver sin verksamhet som ett HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar "med ambitionen att hjälpa utsatta barn och ungdomar som flytt krig och otrygghet", "introducera dessa i det svenska samhället så att de ska känna sig trygga och kunna skapa sig en plattform för ett självständigt vuxenliv, i Sverige eller någon annanstans."

"Barnen kommer ofta från krigsdrabbade länder med en otrygg och oberäknelig miljö och en osäker familjesituation då de inte alltid vet om familjen finns vid liv. Deras liv kan präglas av kaos, kriser, förtvivlan, hopplöshet, våld och svek. Den situation de befinner sig i kan vara både ångestväckande och mycket förvirrande för ett barn eller en ung person. Oro, ångest och sociala problem är därför en del av barnets vardag. Barnen lever ofta i ett permanent kristillstånd och kan dessutom ha posttraumatiska stressyndrom (PTSD) då de anländer."

Den dagliga driften finansieras av kommuner som upphandlat HVB-platsen men kvalitetshöjande insatser finansieras genom bidrag och donationer. 

Läs mer om Ersta Lukasgården och dess verksamhet här.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter