Späda barn i goda händer

Projektet drivs av den Ideella föreningen Vändpunkt Ungdom och riktar sig till unga föräldrar. Ett intensivt och långvarigt stöd erbjuds för att dessa unga föräldrar ska klara av att vara bra föräldrar utan att t.ex återfalla i missbruk.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter