X-cons Haninge ungdomsprojekt

X-cons Haningen är en fristående lokalförening (inom X-cons Sverige) som fokuserat på att arbeta förebyggande med ungdomar, särskilt de som ligger i riskzonen för kriminalitet och missbruk. Målet är att leda ungdomar till studier och arbete genom aktiviteter och arbetsträning. Målgruppen är ungdomar från familjer med knappa resurser, många ensamkommande. Läs mer här på föreningens sajt om deras arbete och projekt.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter