Välkommen med ansökningar för 2018-19

Välkommen med ansökningar inför 2018-19. Bedriver du och din organisation verksamhet som verkar för att barn och ungdomar som 1) lever i socialt sett riskfyllda miljöer att 2) föra en trygg uppväxt och 3) integreras i samhället på ett lyckligt sätt, så är du välkommen att skriftligen (brev eller mail) ansöka om medel, beskriva er verksamhet och det eventuella projekt som ni önskar bistånd med.

Tänk på att åldersgränsen för barn och ungdomsverksamhet är 18 år, att den organisation som ansöker måste vara en ideel organisation, stiftelse eller ekonomisk förening och att vi vill granska aktuell årsredvisning. Du kan läsa mer om hur du ansöker om medel här.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter