Världens Barn

Världens Barn är en av Radiohjälpens största kampanjer, enligt information på deras hemsida, och är mer än en insamling. Världens Barn är ett samarbete mellan SVT, Sveriges Radio P4 och 14 biståndsorganisationer och beskrivs som "ett brett informations- och solidaritetsprojekt och en folkrörelse som engagerar stora delar av det ideella Sverige." Varje år understöds ett 50-tal projekt över världen och de insamlade medlen ska gå till de allra mest utsatta barnen i några av världens mest sårbara länder. Här kan du exempel på vad olika insatser kostar, eller vad din gåva räcker till.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter