Maskrosbarn

Maskrosbarn beskriver sin vision så här: "Vi anser att alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Genom att arbeta aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid."

Beräkningar visar att det i Sverige finns ca 500 000 barn och ungdomar (av ca 2 miljoner) som har minst en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Många av de här barnen utsätts också för våld i hemmet. Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra deras livsvillkor.

Maskrosbarn består idag av över 20 medarbetare som arbetar heltid och över 100 ledare, ungdomsledare och volontärer och har kontor i Stockholm och Göteborg. Men med sina stödprogram, utbildningar och föreläsningar nås ungdomar i hela landet. 

Maskrosbarn arbetar på två plan - dels med stödverksamhet till barn och ungdomar, dels med påverkansarbete. Direktstöd till unga (13-19 år) består av flera olika program: bland annat helgläger, lovläger, ungdomsgården "Torsdagsmys", coach, chatt fem kvällar i veckan, barnombud och samtalsstöd. Påverkansarbetet består av samarbete med kommuner i hela Sverige, elevföreläsningar och utbildningar för vuxna som arbetar med barn i t.ex skola, socialtjänst, psykiatri. Maskrosbarn vänder sig också till beslutsfattare och delar sin insikt om hur barn som lever i utsatta livssituationer har det. De deltar också i utskottsarbeten, remissförfrågningar, arbetsgrupper och håller föreläsningar med fokus på förändringsmöjligheter och konkreta lösningar.

Läs mer här om hur du kan stödja Maskrosbarns arbete. Läs mer här om vad du kan göra när du, förr eller senare, möter ett barn som lever i utsatthet. Läs mer här om hur du kan tipsa en ungdom att få kontakt med Maskrosbarn. 

Se gärna NKA:s film där en av Maskrosbarns grundare berättar sin historia och lite om hur organisationen Maskrosbarn fick sin början. 
 

Etiketter: maskrosbarn

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter