Ersta Vändpunkten

Ersta Vändpunkten beskriver sitt arbete så här:

Vi vet idag hur hårt barn och unga drabbas av att växa upp i en familj med missbruk/beroendesjukdom och vilka svåra följdverkningar det har i deras vuxna liv. Barnen är ofta ensamma med sin situation och tvingas leva i en oberäknelig miljö, med osäkra känslomässiga relationer. Många av barnen är också vad som kallas unga omsorgsgivare. De sköter om sina föräldrar, ser till att de kommer i säng, städar, tvättar, håller motiverande samtal, ser till att föräldrarna kommer under vård när tillståndet blir akut. Missbruk ökar också mycket påtagligt risken för våld i familjen, psykologiska och sexuella övergrepp samt risk för föräldrars självmordsförsök.

Vändpunkten finns till för att erbjuda anhöriga till missbrukare stöd, kunskap och en väg till förändring. En väg till att kunna leva ett fungerande liv som vuxna, ha stabila kärleksrelationer och nära relationer till sina barn. Ersta Vändpunkten står för kontinuitet och stabilitet för de barn och unga som saknar den i sin familj. Vändpunkten är en verksamhet som de alltid kan vända sig till - och återkomma till för att få hjälp - en hjälp som är mycket svår att få någon annanstans.

Läs mer om Vändpunkten på deras sajt. Titta gärna på barn och ungdomars egna "Berättelser från Vändpunkten" på Ersta Vändpunktens youtubekanal.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter