Killfrågor

Killfrågor är en stödjour för killar från 10-20 år som sedan 2009 drivs av organisationen MÄN för jämställdhet. MÄNs ändamål är att verka för jämställdhet och mot våld, genom att förebygga mäns våld och utmana destruktiva maskulinitetsnormer. Visionen är en värld utan våld. För att nå detta vill MÄN särskilt engagera pojkar och män i jämställdhetsarbetet.

Chatten Killfrågor är rikstäckande, öppen kvällstid och helger från söndag till torsdag, bemannas av ca 70 volontärer och tar emot mellan 7000-9000 kontakter per år. I chatten är både den stödsökande killen och den välutbildade volontären anonyma och det ger en trygg miljö att prata om behov och problem. Dock ökar andelen svåra samtal med komplexa problem som kräver återkommande samtal. Utifrån detta behov kommer Killfrågor under 2019/20 att testa att erbjuda den stödsökande killen möjligheten att boka återkommande chattsamtal med en specifik volontär som blir en kontaktperson. Komplexa problem i vardagen, psykisk ohälsa och föreställningen att inte kunna söka hjälp driver ofta de här pojkarna allt längre från det stöd som finns. 

Volontärerna är utbildade för att kunna nå och samtala med unga killar om de frågor killarna själva lyfter och har också en djup kunskap om kopplingen mellan maskulinitet, begränsande normer och våld.

Läs mer om chatten på sajten Killfrågor. Läs mer om organisationen MÄN - män för jämställdhet, mot våld. Läs mer om volontärer och deras berättelser.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter