Randiga Huset

Randiga Huset förklarar sitt namn så här "Barns sorg är randig. Ena stunden är barnet helt otröstligt för att i nästa stund leka och skratta till synes oberörd. Sorgens alla färger är ett tecken på att allt fungerar som det ska. Men när du drabbats av sorg är det en utmaning att fortsätta prata om känslorna – att våga öppna dörrarna. Därför finns Randiga Huset. Vi är ett hus som tar hand om alla färgerna."

Randiga Huset erbjuder hjälp och stöd till barn och ungdomar som har förlorat en förälder eller ett syskon i döden. Barn och ungdomar drabbas hårt av denna upplevelse men blir sällan sedda och hjälpta, vilket inte sällan leder till livslånga, allvarliga konsekvenser som av "vuxenvärlden" kan tolkas som något annat än sorg. 
Randiga Huset erbjuder direkt stöd till barnen och ungdomarna och även utbildning till förskola, skola och andra aktörer som möter barnen.

Finns det då verkligen många barn i Sverige som förlorar en förälder eller ett syskon? Ja. Var tredje timme är det ett barn under 18 år som förlorar en förälder i döden.

Läs mer om Randiga Huset här och bidra till deras arbete här

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter