Mörka moln

Med tanke på den pågående corona-krisen och dess svåra följder:

Vi vill redan nu flagga för att det under vårt nästa räkenskapsår (1 sept 2020 till 31/8 2021) kommer finnas ytterst lite pengar att söka för ideella organisationer. Detta på grund av att väldigt många av börsens bolag har stoppat eller skjutit upp sina utdelningar.

Vad har börsen utdelningar med ideella organisationer att göra? Jo, aktieutdelningar spelar en avgörande roll för många stiftelser, som understödjer olika välgörande ändamål. I vårt fall är det enligt stiftarens vilja "organisationer som direkt eller indirekt verkar för att barn och ungdomar som lever i socialt sett riskfyllda miljöer kan föra en trygg uppväxt och integreras i samhället på ett lyckligt sätt" som ska få ta del av den största delen av stiftelsens utdelningsbara medel. En mindre del ska gå till forskning utan djurförsök. 

Många stiftelsers grundkapital finns bundet i börsnoterade aktier som ger utdelning. Dessa aktier ger varje år avkastning när börsens bolag ger utdelning till aktieägare (däribland stiftelser, pensionsbolag och andra institutioner etc). Ofta sparas denna utdelning till nästa års ansökningar och fördelas då bland ideella organisationer som verkar för det ändamål som den aktuella stiftelsen letar efter. 

Så om börsens bolag inte delar ut några pengar till sina ägare, finns heller inga pengar att dela ut till ideella organisationer året därpå.

Vi finner situationen mycket sorglig då många av de ideella organisationerna, som riktar sig till barn i socialt sett riskfyllda miljöer, mycket väl kan få en ökad arbetsbörda. Om inte annat så kommer inte behoven hos barn och unga som lever i någon typ av socialt riskfylld miljö, otrygg uppväxt med utanförskap, att minska i coronapandemins spår. 

Vi kan inte annat än uppmana ideella organisationer att noga se över sin verksamhet och söka nya vägar att finansiera sin mycket viktiga verksamhet.

Etiketter: stiftelsebidrag

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter