Vill du förbättra livet för djur?

Möjlighet finns att söka medel om du bedriver vetenskaplig forskning med syfte att förbättra villkoren för djur som är föremål för uppfödning, avel och slakt. Kontakta stiftelsen via mail, kontaktuppgifter hittar du här.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter