Aktuellt

Här kan du läsa om organisationer och projekt som för tillfället är aktuella för Stiftelsen MEST. 

Stiftelsen tar gärna emot nya ansökningar inför räkenskapsåret 2021-2022. Några bra saker att tänka på kan du läsa här.

Läs hela inlägget »

Barn i sorg

Enligt Randiga Huset är det i Sverige varje år ca 3 500 barn upp till 18 år som förlorar en förälder eller vårdnadshavare i döden. 10 barn i samma åldersgrupp förlorar båda föräldrarna. Ca 600 barn förlorar ett syskon. Randiga Huset är en stödorganisation för barn och unga i sorg. På sajten barnisorg.se finns mycket starkt material bl.a en del där barn berättar om sorg och 3 mycket läsvärda listor. En lista över vad vuxna INTE ska säga eller göra, en lista där barn tipsar om vad vuxna som möter barnen i t.ex dagis och skola ska säga/göra och en lista där ungdomar ger tips till personal i skolan. Läs och lyssna gärna här. Känner du en familj som är drabbad? Tipsa om Randiga Husets verksamhet. Vill du stödja verksamheten? Läs här hur du kan bidra med pengar. 

Läs hela inlägget »

De medel som stiftelsen hade att fördela under innevarande brutna räkenskapsår (1 september 2020 - 31 augusti 2021) är nu utdelade till organisationer som verkar i linje med stiftelsens två ändamål.  Här kan du läsa mer om vilka dessa organisationer är.

Nya ansökningar tas emot löpande men sparas till efter 1 september 2021, då vi har nya medel att dela ut.

Läs hela inlägget »

Stiftelsen lever efter brutet räkenskapsår vilket innebär att vi från och med 1/9-2020 välkomnar nya ansökningar. Vi vill påminna om att den pott vi har att dela ut under 2020-21 har påverkats mycket av den ännu pågående pandemin. (Se tidigare inlägg) Vi ser gärna att de organisationer som har behov och som motsvarar stiftelsens krav skickar in ansökningar så tidigt som möjligt, helst under hösten 2020.

Läs hela inlägget »

Mörka moln

Med tanke på den pågående corona-krisen och dess svåra följder:

Vi vill redan nu flagga för att det under vårt nästa räkenskapsår (1 sept 2020 till 31/8 2021) kommer finnas ytterst lite pengar att söka för ideella organisationer. Detta på grund av att väldigt många av börsens bolag har stoppat eller skjutit upp sina utdelningar.

Vad har börsen utdelningar med ideella organisationer att göra? Jo, aktieutdelningar spelar en avgörande roll för många stiftelser, som understödjer olika välgörande ändamål. I vårt fall är det enligt stiftarens vilja "organisationer som direkt eller indirekt verkar för att barn och ungdomar som lever i socialt sett riskfyllda miljöer kan föra en trygg uppväxt och integreras i samhället på ett lyckligt sätt" som ska få ta del av den största delen av stiftelsens utdelningsbara medel. En mindre del ska gå till forskning utan djurförsök. 

Många stiftelsers grundkapital finns bundet i börsnoterade aktier som ger utdelning. Dessa aktier ger varje år avkastning när börsens bolag ger utdelning till aktieägare (däribland stiftelser, pensionsbolag och andra institutioner etc). Ofta sparas denna utdelning till nästa års ansökningar och fördelas då bland ideella organisationer som verkar för det ändamål som den aktuella stiftelsen letar efter. 

Så om börsens bolag inte delar ut några pengar till sina ägare, finns heller inga pengar att dela ut till ideella organisationer året därpå.

Vi finner situationen mycket sorglig då många av de ideella organisationerna, som riktar sig till barn i socialt sett riskfyllda miljöer, mycket väl kan få en ökad arbetsbörda. Om inte annat så kommer inte behoven hos barn och unga som lever i någon typ av socialt riskfylld miljö, otrygg uppväxt med utanförskap, att minska i coronapandemins spår. 

Vi kan inte annat än uppmana ideella organisationer att noga se över sin verksamhet och söka nya vägar att finansiera sin mycket viktiga verksamhet.

Läs hela inlägget »
Etiketter: stiftelsebidrag

Arkiv

Senaste nyheter