Att ansöka om medel

Stiftelsen M.E.S.T kan bidra med medel enbart till organisationer som verkar inom Stiftelsens två ändamål. Dessa organisationer måste uppfylla nedanstående grundläggande kriterier, varje ansökande organisation och projekt granskas noga. Ansök skriftligen via brev eller mail. Om du vill använda dig av vårt formulär ber vi dig mejla oss, så skickar vi en länk till formuläret. Mottagna medel skall redovisas. Redovisningsblankett finns att hämta här. Ansökningar tas emot löpande under året och vi delar ut medel från oktober till maj. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss, gärna via mail. 

På grund av coronapandemin och de ekonomiska konsekvenserna är årets pott som vi har att fördela från 1/9-2020 till 31/8-2021 mindre än planerat. Läs mer här.

Ansök om din organisation uppfyller följande:

 • Ni är en ideell organisation, förening eller stiftelse som aktivt arbetar för att barn och ungdomar (max 18 år) som lever i socialt sett riskfyllda miljöer ska kunna föra en trygg uppväxt och integreras i samhället på ett lyckligt sätt
 • Ni är en ideel organisation, förening eller stiftelse, forsknings- eller utbildningsinstans som aktivt arbetar för/med forskning som syftar till att djurförsök begränsas eller elimineras.
 • Ni är en forsknings- eller utbildningsinstans som aktivt arbetar med forskning utan djurförsök.
 • Ni är en ideel organisation, förening eller stiftelse, forsknings- eller utbildningsinstans som aktivt arbetar för/med forskning som syftar till att förbättra livsvillkoren för djur som hålls för uppfödning, avel, slakt och andra jämförbara mål.
 • Ni kan uppvisa stadgar, årsredovisning och i tillämpliga fall projektplan och målsättning för det ändamål ni ansöker om medel till samt har för avsikt att redovisa hur projektet framskridit och slutförts.

Tänk på:

 • Att stiftelsen inte betalar ut medel till enskilda privatpersoner. 
 • Att stiftelsen inte betalar ut medel till aktiebolag, där aktieägare kan ta ut kapital. Inte heller till enskild firma eller andra kommersiella aktörer.
 • Att stiftelsen inte kan stå som ensam finansiär av en verksamhet. (Dvs om du driver en ideell organisation av något slag måste du söka ekonomiskt stöd från flera håll.)
 • Att skriftligen ansöka om medel och så noggrant som möjligt beskriva er verksamhet och det eventuella projekt som ni önskar bistånd med. Adress och mail anges här. Om du vill använda vårt onlineformulär för ansökan ber vi dig mejla oss, så skickar vi en länk.
 • Att Stiftelsen alltid vill granska aktuell årsredovisning, stadgar och allra helst ser en personlig kontakt. Vi besöker gärna er verksamhet, alternativt kan ni besöka oss och presentera ert arbete eller projekt, detta gäller framför allt om vi inte tidigare har haft kontakt.
 • Vid avslutat projekt, eller efter årsavslut om medel gått till löpande verksamhet, skall en skriftlig redovisning lämnas som beskriver hur medlen använts.
 • Om medlen inte redovisas eller används på annat sätt än till det projekt eller den verksamhet som beviljats kan mottagaren bli återbetalningsskyldig.