Aktuellt

Här kan du läsa om organisationer och projekt som för tillfället är aktuella för Stiftelsen MEST. 

2017

Det finns många behjärtansvärda projekt över världen som drivs av människor som ser ett behov och som vill göra skillnad för utsatta. Behovet är stort, vår värld är ingen idyll. Kanske kan inte alla bidra med volontärarbete i praktiken, men troligen kan alla bidra ekonomiskt så att projekten kan genomföras. Organisationen Operation Smile visar här i en av sina många filmer hur deras arbete går till och vad det betyder. Läs här om hur du kan bidra. 

Läs hela inlägget »

Radiohjälpens riksinsamling Världens barn fyller 20 år. Insamlingen sker året runt, inte enbart i samband med att SVT och Sveriges Radio uppmärksammar projektet i program och TV-gala. Insamlade medel går till 14 humanitära organisationer och mer än 50 olika projekt för barn i olika delar av världen. Läs mer på Världens Barns sajt. Här kan du läsa om hur företag/organisationer kan bidra till denna livsviktiga verksamhet.

Läs hela inlägget »

X-cons Haningen är en fristående lokalförening (inom X-cons Sverige) som fokuserat på att arbeta förebyggande med ungdomar, särskilt de som ligger i riskzonen för kriminalitet och missbruk. Målet är att leda ungdomar till studier och arbete genom aktiviteter och arbetsträning. Målgruppen är ungdomar från familjer med knappa resurser, många ensamkommande. Läs mer här på föreningens sajt om deras arbete och projekt.

Läs hela inlägget »

Operation Smile beskriver varför de behövs, vad de vill och vad de gör så här:

Var tredje minut föds ett barn med läpp-, käk- eller gomspalt någonstans i världen. I många länder tvingas dessa barn leva ett mycket hårt liv. Många av barnen har svårt att äta och tala så att andra förstår. De riskerar att bli mobbade och utsatta för fördomar och trakasserier som tvingar in dem i isolerong och ensamhet. Många av dem går aldrig i skolan. 

Operation Smile är en internationell hjälporganisation som bildades i USA 1982 och i Sverige 2011. Visionen är att inget barn i världen ska kränkas eller tvingas leva undagömt på grund av en behandlingsbar ansiktsmissbildning. Operation Smile har mer än 5000 medicinska volontärer från 80 olika länder varav ca 200 i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Operation Smile har uppdragsverksamhet i närmare 60 länder. 

De medicinska volontärerna arbetar utan ersättning på operationsuppdrag runt om i världen. Under tio dagar delar de med sig av sin tid och kunskap för att hjälpa så många som möjligt. Under ett uppdrag får ett hundratal människor den operation de så väl behöver. 

Operation Smile arbetar också långsiktigt för att bygga upp kompetensen och resurserna i programländerna genom att bygga och driva permanenta kliniker som förutom operationer även kan erbjuda till exempel tandvård, nutrionsvård och möjlighet att träffa logoped. 2017 fanns 29 sådana kliniker i 19 länder.

Sedan starten 1982 har 250 000 operationer genomförts i Afrika, Asien och Latinamerika. En operation kan kosta så lite som 2400 kronor och ta en timme att göra men förändrar ett barns liv för alltid. 

Vill du också stödja Operation Smiles arbete Klicka här.

 

Läs hela inlägget »

Projektet drivs av den Ideella föreningen Vändpunkt Ungdom och riktar sig till unga föräldrar. Ett intensivt och långvarigt stöd erbjuds för att dessa unga föräldrar ska klara av att vara bra föräldrar utan att t.ex återfalla i missbruk.

Läs hela inlägget »

Ideella organisationer, föreningar, stiftelse eller liknande är välkomna att ansöka om medel under 2017-2018. Vad som krävs finns beskrivet här på sidan Ansökningar. Har du frågor är du alltid välkommen att, i första hand, maila alternativt ringa oss. Kontaktuppgifter hittar du här.

Läs hela inlägget »

Forska Utan Djurförsök bildades 1964 och har till uppgift att stödja forskning med målet att djurförsök ska ersättas av moderna djurfria metoder. Organisationen (som är en forskningsstiftelse) anser att forskning är livsnödvändig både för människor, djur och miljö men att forskning ska bedrivas utan att djur plågas. De forskningsprojekt som får understöd håller alla hög vetenskaplig kvalitet. Antalet kvalificerade ansökningar ökar varje år och organisationen rapporterar att det tydligt märks att fler och fler forskare vill utveckla djurfria forskningsmetoder. Sedan 2015 delas också priset "Nytänkaren" ut.

Forska Utan Djurförsök är helt beroende av gåvor och arv, läs mer här på vilka sätt du kan stödja deras viktiga arbete.

Läs hela inlägget »

Miljöverkstan har en uppskattad verksamhet vid naturreservatet Flaten för barn och ungdomar i åldrarna 3-25 år.  De riktar särskilt in sig på barn och unga som av kulturella och socio-ekonomiska skäl inte kommer ut i naturen och barn/unga som ännu inte intresserat sig för miljö och hållbarhetsfrågor.  Flera olika aktiviteter finns, läs mer här.

Ett mål är att stärka barnens relation till naturen och de arbetar efter en metod som handlar om att visa "Respekt x 3", för sig själv, varandra och naturen. Barn och unga involveras i alla led, allt från att vara ungdomsledare till styrelsearbete.

Dagkollo bedrivs under en vecka i augusti (2017) där barngruppen (ålder 8-15 år) ägnar sig åt att fiska, paddla kanot och bada och samtidigt utforska vad respekt för sig själv, medmänniskor och naturen kan innebära. Veckan beskrivs som "magisk" och är mycket uppskattad. Läs mer här om Miljöverkstans dagkollo.

Vill du också stödja Miljöverkstans arbete kan du läsa mer här och kontakta de engagerade medarbeterna. 

Läs hela inlägget »

Semester-resan är ett projekt som drivs av den idella föreningen Våra Älskade Barn. Målet är att ge barnfamiljer med knappa ekonomiska resurser en möjlighet att få åka på semester under sommarlovet, kanske för första gången. Organisationen uppger att var sjätte barnfamilj i Sverige lever under EU:s fattigdomsgräns och bland ensamstående kvinnor med barn är siffran ännu högre, fler än fyra av tio. Vart femte barn i Sverige har varken gjort en semesterresa det senaste året eller haft tillgång till ett fritidshus. (Ca 400.000 barn)

Med hjälp av socialtjänsten får familjer ansöka om att komma med i projektet och föreningen skickar sedan ett färdigt semesterpaket till familjen, bokningsbekräftelse på stuga/camping/pensionat, presentkort på mat, värdecheck på bränsle eller bussresa.

Föreningen verkar nu (2016-2017) i tre kommuner, Vara, Skara och Götene kommun men är inte främmande för expansion. Behovet finns i hela Sverige.

Läs gärna mer på Våra Älskade Barns sajt. Den som önskar stödja verksamheten hittar information här.

Läs hela inlägget »

Stiftelsen har beslutat bidra med medel till Ersta Lukasgården.

Ersta Lukasgården beskriver sin verksamhet som ett HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar "med ambitionen att hjälpa utsatta barn och ungdomar som flytt krig och otrygghet", "introducera dessa i det svenska samhället så att de ska känna sig trygga och kunna skapa sig en plattform för ett självständigt vuxenliv, i Sverige eller någon annanstans."

"Barnen kommer ofta från krigsdrabbade länder med en otrygg och oberäknelig miljö och en osäker familjesituation då de inte alltid vet om familjen finns vid liv. Deras liv kan präglas av kaos, kriser, förtvivlan, hopplöshet, våld och svek. Den situation de befinner sig i kan vara både ångestväckande och mycket förvirrande för ett barn eller en ung person. Oro, ångest och sociala problem är därför en del av barnets vardag. Barnen lever ofta i ett permanent kristillstånd och kan dessutom ha posttraumatiska stressyndrom (PTSD) då de anländer."

Den dagliga driften finansieras av kommuner som upphandlat HVB-platsen men kvalitetshöjande insatser finansieras genom bidrag och donationer. 

Läs mer om Ersta Lukasgården och dess verksamhet här.

Läs hela inlägget »

Ersta Flickhem

Stiftelsen har beslutat bidra med medel till Ersta Flickhem. 

Läs mer om verksamheten här på Ersta diakonis sajt.
Ersta Flickhem tar emot flickor i åldern 13-19 år som har blivit utsatta för sexuella övergrepp och erbjuder då dygnetrunt-insatser. Konsekvenserna för barn som blivit utsatta är långtgående och svårigheterna visar sig ofta på många olika sätt. Verksamhetens mål är att ge flickorna förutsättningar att vilja ta sig an sin framtid, få tillgång till bättre strategier, reflektera och bearbeta upplevelser, bättre förutsättningar för studier, arbete och sociala relationer. Verksamheten drivs av professionell personal, flickorna bor på en hästgård där islandshästar spelar en stor terapeutisk roll, skolgång och sommaraktiviteter ombesörjs också. Likaså en strukturerad eftervård och utslussning. 

Insamlade medel finansierar kvalitetshöjande insatser, basverksamheten är avtalsfinansierad.

Läs hela inlägget »

Stiftelsen MEST har beslutat bidra med medel till Ersta Vändpunkt.

Ersta Vändpunkt är en professionell verksamhet för barn och ungdomar som lever med eller har levt med en förälder som missbrukar droger eller alkohol. Program finns för olika åldersgrupper. Barnen och ungdomarna får träffa andra i samma situation, får kunskap om missbruk och vad det kan innebära att vara anhörig till någon som missbrukar. Tanken är att barnet/ungdomen ska få verktyg att hantera sitt liv och möjlighet att må bra även om någon annan i familjen har problem.

Många mottagningar riktar sig till den missbrukande/beroende men denna verksamhet riktar sig helt till anhöriga och är en unik professionell verksamhet, med 30 års väl dokumenterat arbete och resultat. 

Lokaler finns på Erstagatan på Söder i Sthlm. Mer information om anmälan finns på Ersta Diakonis sajt. Programmet pågår terminsvis och har en avgift (än så länge) men inget barn/ungdom nekas plats pga att denne inte har råd att betala, kontakta i så fall Erstas personal så kan andra lösningar sökas.

Vändpunkten arrangerar också sommarläger för de barn och ungdomar (ålder 7-12 samt 13-16) som är med i verksamheten. Sommaren kan ofta vara en plågsam tid för dessa barn, då missbruket i familjen kan eskalera och rutiner och kontakter med skola bryts. Sommarlägren ger en välbehövlig paus från en ofta stökig vardag.

Marcus Edlunds Stiftelse Tuscana bidrar stolt till denna fina verksamhet. 

Läs hela inlägget »

Stiftelsen har beslutat bidra med medel till SOS Barnbyars nyöppnade verksamhet i Sverige. 

I januari 2017 invigdes Ungdomscenter i Hammarkullen, Göteborg, vilket blir organisationens första operativa verksamhet i Sverige. Målgruppen är ensamkommande flyktingbarn, i åldern 16-21, som bor hos anhöriga eller släktingar och dessa kommer att stöttas av SOS-barnbyars professionella mentorer. Även de familjer stöttas som barnen bor hos. "Dessa ungdomar har en högre risk för framtida utsatthet och utanförskap än andra ensamkommande barn" skriver SOS barnbyar. (Läs artikeln här.) Arbetet bygger på SOS Barnbyars modell där grundstenarna är lärande, nätverk, att stärka familjen och individen.

Stiftelsen bedömer att verksamheten rimmar väl med Stiftelsens mål: "att understödja organisationer som direkt eller indirekt verkar för att barn och ungdomar som lever i socialt sett riskfyllda miljöer kan föra en trygg uppväxt och integreras i samhället på ett lyckligt sätt."

Läs hela inlägget »

Med det nya året följer nya utmaningar och möjligheter för Stiftelsen MEST. Många organisationer verkar för barn och unga, både i Sverige och världen, och behoven är omfattande. Vi fortsätter att söka seriösa organisationer som kan uppfylla något av stiftelsens två mål. Ett av målen är att stödja forskning utan/mot djurförsök samt forskning som syftar till att förbättra villkoren för djur. Om du arbetar med ett sådant projekt/organisation är du välkommen att kontakta oss, vad du bör tänka på anges här.

Ansökningar kan skickas in löpande under året. 

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter