Aktuellt

Här kan du läsa om organisationer och projekt som för tillfället är aktuella för Stiftelsen MEST. 

2017 > 06

Forska Utan Djurförsök bildades 1964 och har till uppgift att stödja forskning med målet att djurförsök ska ersättas av moderna djurfria metoder. Organisationen (som är en forskningsstiftelse) anser att forskning är livsnödvändig både för människor, djur och miljö men att forskning ska bedrivas utan att djur plågas. De forskningsprojekt som får understöd håller alla hög vetenskaplig kvalitet. Antalet kvalificerade ansökningar ökar varje år och organisationen rapporterar att det tydligt märks att fler och fler forskare vill utveckla djurfria forskningsmetoder. Sedan 2015 delas också priset "Nytänkaren" ut.

Forska Utan Djurförsök är helt beroende av gåvor och arv, läs mer här på vilka sätt du kan stödja deras viktiga arbete.

Läs hela inlägget »

Miljöverkstan har en uppskattad verksamhet vid naturreservatet Flaten för barn och ungdomar i åldrarna 3-25 år.  De riktar särskilt in sig på barn och unga som av kulturella och socio-ekonomiska skäl inte kommer ut i naturen och barn/unga som ännu inte intresserat sig för miljö och hållbarhetsfrågor.  Flera olika aktiviteter finns, läs mer här.

Ett mål är att stärka barnens relation till naturen och de arbetar efter en metod som handlar om att visa "Respekt x 3", för sig själv, varandra och naturen. Barn och unga involveras i alla led, allt från att vara ungdomsledare till styrelsearbete.

Dagkollo bedrivs under en vecka i augusti (2017) där barngruppen (ålder 8-15 år) ägnar sig åt att fiska, paddla kanot och bada och samtidigt utforska vad respekt för sig själv, medmänniskor och naturen kan innebära. Veckan beskrivs som "magisk" och är mycket uppskattad. Läs mer här om Miljöverkstans dagkollo.

Vill du också stödja Miljöverkstans arbete kan du läsa mer här och kontakta de engagerade medarbeterna. 

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter