Aktuellt

Här kan du läsa om organisationer och projekt som för tillfället är aktuella för Stiftelsen MEST. 

2018

Information hämtad ur Bufffs verksamhetsberättelse 2017 och Bufffs hemsida.

Uppskattningsvis finns det 30.000 barn och ungdomar i Sverige som har en förälder i fängelse. Dessa barn upplever en stark känsla av utanförskap och risken för stigmatisering är uppenbar. Det har sedan länge kunnat påvisas att barn med en frihetsberövad förälder själva löper stor risk att utveckla missbruk och/eller kriminalitet. Aktuell forskning visar att barnen löper 25% högre risk att utveckla psykisk ohälsa. Glädjande är att forskning visar att tidiga stödinsatser för dessa barn har en skyddande och positiv effekt. Stöd och hjälp ger både humana och samhällsekonomiska vinster.

Bufff är en nationell barnrättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Organisationens syfte är att ge stöd åt barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Föreningen arbetar på en mängd olika sätt, allt från opinionsarbete till råd och stöd på indivivuell nivå. Utgångspunkt för allt arbete inom Bufff är FN:s konvention om barnets rättigheter.

Bufff brinner för att förbättra situationen i vardagen för dessa barn och ungdomar. Arbetet bidrar till att förhindra att barnen utvecklar psykisk ohälsa och/eller eget missbruk och kriminalitet. Aktuell forskning visar att ideella organisationers insatser har positiv effekt vilket också bekräftas av att allt fler söker sig till (eller blir hänvisade till av den offentliga sektorn) de ideella organisationerna för stöd och hjälp.

För Bufff är barnens behov alltid i fokus, barnet ska inte behöva straffas för förälderns brott genom att möta fördomar och/eller riskera att hamna i utanförskap. Barnkonventionen slår också fast rätten till egen information, eget stöd och skydd. Barnen lever ofta i komplicerade familjeförhållanden, vilket föder osäkerhet, sorg, skuld, skam och motstridiga känslor hos barnen. Oavsett omständigheterna har föräldrar alltid stor betydelse i ett barns liv, därför arbetar Bufff också med föräldrarna, både de frihetsberövade och de som inte är det. Indirekt verkar detta för en tryggare vardag för barnen. Barnets behov är alltid i centrum, vilket också innebär att Bufff arbetar med barnets rätt till skydd från förälder eller annan när så krävs. 

Bufff arbetar med barn och ungdomar på individuell nivå och personliga möten. Även professionella söker råd hos Bufff, förskole- och skolpersonal, elevhälsa, socialtjänst, polis och självfallet många omsorgsföräldar. Bufff samarbetar med Kriminalvården i föräldrastödjande insatser och vid tillsynspermission i Bufffs egna lokaler med Bufffs personal närvarande. Bufff samarbetar med socialtjänsten vid möten föräldrar/barn och följer med barn till anstalt/häkte. (Detta är bara några axplock av Bufffs omfattande arbete, efterfrågan är större än resurserna.)

Bufffs lokaler erbjuder trygga mötesplatser för barnen/ungdomarna och samtal, samtalsgrupper, ungdomsgrupper, familjeaktiviteter, aktiviteter kring storhelger och lov, samt en mycket viktig och växande chattverksamhet dit barn/ungdomar kan vända sig. Läs mer om chatten här. Bufff innehar 90-konto. Läs mer om hur du kan stödja Bufff här.

Läs hela inlägget »

Tjejzonen

Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem där tjejer är den grupp som rapporterar de högsta nivåerna av stress och oro. Många tjejer upplever dessutom att de inte har någon vuxen att prata med eller att de inte vågar prata om det som får dem att må dåligt.

Organisationen Tjejzonen är en frizon utan anmälningsplikt där tjejerna helt fritt kan prata med en lyssnande medmänniska, helt anonymt och kostnadsfritt. Tjejzonen beskriver sitt arbete så här:

"Det ska vara lätt att få stöd och vi finns alltid där och när tjejerna behöver oss. Vi arbetar förebyggande genom att lyssna och stötta på tjejernas villkor. Vi stöttar tjejer mellan 10 och 25 år genom fysiska eller virtuella möten med en Storasyster som i egenskap av volontär ger av sin tid och sitt engagemang för att lyssna och finnas där. Vi erbjuder tjejerna samtal via två chatter, Chatten och Ätstörningschatten, och möjlighet att träffa en Storasyster live eller online. Vi har även två stödmejl, Ätstörningsmejlen och Fråga Juristen, dit tjejer och anhöriga kan höra av sig för frågor kring ätstörningar och juridiska frågor. Vi är ett komplement till konventionell vård som till exempel elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin och fyller därmed ett glapp i det offentliga skyddsnätet.

Att få prata om hur man mår och känna att någon lyssnar och inte dömer är en effektiv metod för att minska den psykiska ohälsan. Många tjejer vittnar om hur de mår bättre efter att ha pratat med en Storasyster. Många tjejer står också i kö för att få stöd hos oss vilket bevisar att det finns ett enormt behov av den typen av stöd som vi erbjuder."

Läs mer här om vad Tjejzonen gör. Vill du själv bli volontär och Storasyster läs mer här. Vill du själv få stöd av Tjejzonen, läs mer här. 
 

Läs hela inlägget »

Världens Barn

Världens Barn är en av Radiohjälpens största kampanjer, enligt information på deras hemsida, och är mer än en insamling. Världens Barn är ett samarbete mellan SVT, Sveriges Radio P4 och 14 biståndsorganisationer och beskrivs som "ett brett informations- och solidaritetsprojekt och en folkrörelse som engagerar stora delar av det ideella Sverige." Varje år understöds ett 50-tal projekt över världen och de insamlade medlen ska gå till de allra mest utsatta barnen i några av världens mest sårbara länder. Här kan du exempel på vad olika insatser kostar, eller vad din gåva räcker till.

Läs hela inlägget »

Välkommen med ansökningar inför 2018-19. Bedriver du och din organisation verksamhet som verkar för att barn och ungdomar som 1) lever i socialt sett riskfyllda miljöer att 2) föra en trygg uppväxt och 3) integreras i samhället på ett lyckligt sätt, så är du välkommen att skriftligen (brev eller mail) ansöka om medel, beskriva er verksamhet och det eventuella projekt som ni önskar bistånd med.

Tänk på att åldersgränsen för barn och ungdomsverksamhet är 18 år, att den organisation som ansöker måste vara en ideel organisation, stiftelse eller ekonomisk förening och att vi vill granska aktuell årsredvisning. Du kan läsa mer om hur du ansöker om medel här.

Läs hela inlägget »

Stiftelsen Forska Utan Djurförsök bildades, enligt information på deras hemsida, 1964. Syftet och ändamålet är att stödja forskning med målet att djurförsök, särskilt plågsamma sådana, ska ersättas med moderna djurfria metoder (utan att någonsin tumma på kravet på vetenskaplig kvalitet). Forska Utan Djurförsök är helt beroende av gåvor och arv. Vill du stödja deras arbete har de ett 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.

Läs mer här om hur du kan stödja organisationens arbete.

Läs mer här om vad forskning utan djurförsök kan innebära.

Läs hela inlägget »

Det beräknas att 380 000 barn i Sverige lever i riskbruksfamiljer. Ersta Vändpunkten är en professionell mottagning med beprövad verksamhet som vänder sig till barn som växer upp i en familj med missbruk. Verksamheten inriktas helt på den som är anhörig, och erbjuder flera olika former av insatser (även för vuxna anhöriga): pedagogiska program i grupp för olika åldrar, familjesamtal, enskild psykoterapi, sommarläger samt rådgivning och krisstöd via telefon och besök på Vändpunkten.

Se gärna Ersta Vändpunktens film som beskriver verksamheten, dess mål och effekter. Läs mer om verksamheten här.

Läs hela inlägget »

Randiga Huset är en ideell verksamhet med syftet att ge stöd till barn och unga som har eller som kommer att förlora en förälder eller ett syskon i döden. Randiga Huset berättar på sin sajt att det varje dag är nio barn i Sverige som förlorar en förälder och tre barn som dör och efterlämnar syskon. Verksamheten bedrivs i Stockholm (sedan 2011), Göteborg och delvis i Sundsvall. Barnen/ungdomarna inbjuds till gruppträffar som baseras på en modell för "Familj i sorg", med utgångspunkt i Rädda Barnens riktlinjer. Läs gärna deras fina blogg "Livsviktigt", för dig som förlorat någon eller för dig som vill finnas till för ett barn eller ungdom i sorg. Arbetar du inom skola/vård och möter barn som förlorar förälder eller syskon finns utbildningar och föreläsningar som ger dig verktyg. Randiga Huset har tagit fram två fina böcker som riktar sig till vuxna inom förskola och skola, men böckerna kan läsas av alla vuxna som i något sammanhang möter barn och unga i sorg. Böckerna finns att beställa här. Randiga Huset finns också i sociala medier. Läs mer om hur du kan stödja deras verksamhet här.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter