Aktuellt

Här kan du läsa om organisationer och projekt som för tillfället är aktuella för Stiftelsen MEST. 

2019

De medel som stiftelsen har att dela ut för det brutna räkenskapsåret 2019-2020 kommer att börja delas ut från och med oktober 2019 till och med juni 2020. 

Välkommen att ansöka om bidrag. Här kan du läsa om hur du ansöker och vad du bör tänka på. Vill du ansöka via vårt onlineformulär ber vi dig mejla oss så skickar vi dig en länk.

Läs hela inlägget »

Stiftelsen håller nu sommarstängt och välkomnar nya ansökningar från 1 september 2019. 

Läs hela inlägget »

Randiga Huset

Randiga Huset förklarar sitt namn så här "Barns sorg är randig. Ena stunden är barnet helt otröstligt för att i nästa stund leka och skratta till synes oberörd. Sorgens alla färger är ett tecken på att allt fungerar som det ska. Men när du drabbats av sorg är det en utmaning att fortsätta prata om känslorna – att våga öppna dörrarna. Därför finns Randiga Huset. Vi är ett hus som tar hand om alla färgerna."

Randiga Huset erbjuder hjälp och stöd till barn och ungdomar som har förlorat en förälder eller ett syskon i döden. Barn och ungdomar drabbas hårt av denna upplevelse men blir sällan sedda och hjälpta, vilket inte sällan leder till livslånga, allvarliga konsekvenser som av "vuxenvärlden" kan tolkas som något annat än sorg. 
Randiga Huset erbjuder direkt stöd till barnen och ungdomarna och även utbildning till förskola, skola och andra aktörer som möter barnen.

Finns det då verkligen många barn i Sverige som förlorar en förälder eller ett syskon? Ja. Var tredje timme är det ett barn under 18 år som förlorar en förälder i döden.

Läs mer om Randiga Huset här och bidra till deras arbete här

Läs hela inlägget »

Killfrågor

Killfrågor är en stödjour för killar från 10-20 år som sedan 2009 drivs av organisationen MÄN för jämställdhet. MÄNs ändamål är att verka för jämställdhet och mot våld, genom att förebygga mäns våld och utmana destruktiva maskulinitetsnormer. Visionen är en värld utan våld. För att nå detta vill MÄN särskilt engagera pojkar och män i jämställdhetsarbetet.

Chatten Killfrågor är rikstäckande, öppen kvällstid och helger från söndag till torsdag, bemannas av ca 70 volontärer och tar emot mellan 7000-9000 kontakter per år. I chatten är både den stödsökande killen och den välutbildade volontären anonyma och det ger en trygg miljö att prata om behov och problem. Dock ökar andelen svåra samtal med komplexa problem som kräver återkommande samtal. Utifrån detta behov kommer Killfrågor under 2019/20 att testa att erbjuda den stödsökande killen möjligheten att boka återkommande chattsamtal med en specifik volontär som blir en kontaktperson. Komplexa problem i vardagen, psykisk ohälsa och föreställningen att inte kunna söka hjälp driver ofta de här pojkarna allt längre från det stöd som finns. 

Volontärerna är utbildade för att kunna nå och samtala med unga killar om de frågor killarna själva lyfter och har också en djup kunskap om kopplingen mellan maskulinitet, begränsande normer och våld.

Läs mer om chatten på sajten Killfrågor. Läs mer om organisationen MÄN - män för jämställdhet, mot våld. Läs mer om volontärer och deras berättelser.

Läs hela inlägget »

Stiftelsen Våga va' dig själv beskriver sin grundfilosofi så här:  "Vår vision är en värld där ungdomar bryr sig, trivs och växer, där alla vågar vara sig själva och tillåter andra att vara sig själva. Vi når visionen genom att skapa sammanhang som gör bestående skillnad i ungdomars liv. Vi arbetar med goda exempel och positiva aktiviteter. Våra värdeord är engagemang, mod, omtanke och glädje." 

Stiftelsen grundades 2005 av familjen Falkbäck som en reaktion på det bottenlösa trauma som drabbade familjen då deras yngsta dotter Linda, 13 år ung, tog sitt liv. Efter bara en kort tids kränkningar i skolan såg hon ingen annan utväg. Familjen tänkte att om det här kunde drabba en glad, sprallig, positiv och nyfiken tjej, i en vanlig skola, i en idyllisk förort, så kan det drabba vem som helst, var som helst och när som helst. Den handlingskraftiga familjen valde att överleva genom att "tända ljus istället för att förbanna mörkret."

Stiftelsen driver ett omtyckt sommarläger på Vettra för barn och ungdomar, 12-16 år, som vill ta chansen att bygga upp sitt självförtroende, våga ta för sig, visa vem de är och skaffa nya vänner. Under lägerveckan läggs stor tonvikt vid att stärka varje individs självkänsla och uppmuntra till en aktivare och positivare livsstil. 

Våga va' dig själv-dagar, ledarskapsutbildningar, temadagar och föreläsningar i skolor för elever och personal anordnas också. 

Läs mer här om lägerverksamheten här. Läs mer här om hur du kan understödja stiftelsen ekonomiskt eller med eget engagemang.

Se en av stiftelsens grundare berätta om stiftelsens bakgrund och arbete i detta klipp:

Läs hela inlägget »

Ersta Vändpunkten beskriver sitt arbete så här:

Vi vet idag hur hårt barn och unga drabbas av att växa upp i en familj med missbruk/beroendesjukdom och vilka svåra följdverkningar det har i deras vuxna liv. Barnen är ofta ensamma med sin situation och tvingas leva i en oberäknelig miljö, med osäkra känslomässiga relationer. Många av barnen är också vad som kallas unga omsorgsgivare. De sköter om sina föräldrar, ser till att de kommer i säng, städar, tvättar, håller motiverande samtal, ser till att föräldrarna kommer under vård när tillståndet blir akut. Missbruk ökar också mycket påtagligt risken för våld i familjen, psykologiska och sexuella övergrepp samt risk för föräldrars självmordsförsök.

Vändpunkten finns till för att erbjuda anhöriga till missbrukare stöd, kunskap och en väg till förändring. En väg till att kunna leva ett fungerande liv som vuxna, ha stabila kärleksrelationer och nära relationer till sina barn. Ersta Vändpunkten står för kontinuitet och stabilitet för de barn och unga som saknar den i sin familj. Vändpunkten är en verksamhet som de alltid kan vända sig till - och återkomma till för att få hjälp - en hjälp som är mycket svår att få någon annanstans.

Läs mer om Vändpunkten på deras sajt. Titta gärna på barn och ungdomars egna "Berättelser från Vändpunkten" på Ersta Vändpunktens youtubekanal.

Läs hela inlägget »

Maskrosbarn

Maskrosbarn beskriver sin vision så här: "Vi anser att alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Genom att arbeta aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid."

Beräkningar visar att det i Sverige finns ca 500 000 barn och ungdomar (av ca 2 miljoner) som har minst en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Många av de här barnen utsätts också för våld i hemmet. Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra deras livsvillkor.

Maskrosbarn består idag av över 20 medarbetare som arbetar heltid och över 100 ledare, ungdomsledare och volontärer och har kontor i Stockholm och Göteborg. Men med sina stödprogram, utbildningar och föreläsningar nås ungdomar i hela landet. 

Maskrosbarn arbetar på två plan - dels med stödverksamhet till barn och ungdomar, dels med påverkansarbete. Direktstöd till unga (13-19 år) består av flera olika program: bland annat helgläger, lovläger, ungdomsgården "Torsdagsmys", coach, chatt fem kvällar i veckan, barnombud och samtalsstöd. Påverkansarbetet består av samarbete med kommuner i hela Sverige, elevföreläsningar och utbildningar för vuxna som arbetar med barn i t.ex skola, socialtjänst, psykiatri. Maskrosbarn vänder sig också till beslutsfattare och delar sin insikt om hur barn som lever i utsatta livssituationer har det. De deltar också i utskottsarbeten, remissförfrågningar, arbetsgrupper och håller föreläsningar med fokus på förändringsmöjligheter och konkreta lösningar.

Läs mer här om hur du kan stödja Maskrosbarns arbete. Läs mer här om vad du kan göra när du, förr eller senare, möter ett barn som lever i utsatthet. Läs mer här om hur du kan tipsa en ungdom att få kontakt med Maskrosbarn. 

Se gärna NKA:s film där en av Maskrosbarns grundare berättar sin historia och lite om hur organisationen Maskrosbarn fick sin början. 
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: maskrosbarn

Barnrättsbyrån är en ideell organisation som "arbetar för ett samhälle där barns rättigheter är självklarheter." Arbetet drivs med FN:s konvention om barns rättigheter som grund. Barnrättsbyrån arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter och erbjuder därför stöd, råd och praktiskt hjälp i frågor som rör deras rättigheter. Det är barnet och barnets behov som står helt i centrum, barnets berättelse styr hur uppdraget ser ut. Det kan t.ex handla om att vara ett stöd i kontakten med myndigheter, hjälpa barnet att överklaga beslut, kontakta socialnämnd, anmäla till tillsynsmyndigheter men också att förklara för barnet hur samhällets labyrint ser ut och var och hur man kan få hjälp. Arbetet är en sammanflätning av socialt arbete, juridik och samhällsanalys. Alla medarbetare har högskoleutbildning inom socialt arbete, juridik och statskunskap och en lång erfarenhet av att möta barn både inom myndigheter och ideell sektor.

Läs gärna mer på Barnrättsbyråns sajt här.

Läs gärna Barnrättsbyråns programförklaring här. Citat ur programförklaringen: "Människor kan bli hur konstiga som helst under konstiga omständigheter. Därför vill vi vara del i det sammanhang där konstigheterna har uppstått." "Vi har valt att tänka att alla barn vill ha det fint i livet. De vill ha goda relationer, att det ska gå bra i skolan och de vill lyckas med vad de åtar sig. När det inte blir så är det vår uppgift att tillsammans med barnet utforska vilka hinder som uppstått på vägen."

Här kan du läsa mer om hur företag och privatpersoner kan stödja Barnrättsbyråns arbete.

Läs hela inlägget »
Etiketter: barnrättsbyrån

Marcus Edlunds Stiftelse Tuscana - som vi förkortar till Stiftelsen MEST - delar årligen ut medel till ideella organisationer som verkar för att barn och ungdomar i socialt sett riskfyllda miljöer kan föra en trygg uppväxt och integreras i samhället på ett lyckligt sätt.

Arbetar du för en sådan ideell organisation? Då är du varmt välkommen att ansöka om bidrag. Vi tar emot ansökningar löpande under året.

Ansök skriftligt och beskriv noggrant verksamheten eller det projekt som bidrag söks till. Beskriv vad ni önskar uppnå med arbetet, målgruppen, hur ni genomför arbetet och hur ni finansierar verksamheten. Bifoga den senaste årsredovisningen och stadgar. Om ni beviljas medel vill vi också, inom ett år, ha en redovisning av hur medlen använts och hur det gått med arbetet.

Läs hela inlägget »
Etiketter: stiftelse bidrag

Arkiv

Senaste nyheter