Aktuellt

Här kan du läsa om organisationer och projekt som för tillfället är aktuella för Stiftelsen MEST. 

2019 > 01

Barnrättsbyrån är en ideell organisation som "arbetar för ett samhälle där barns rättigheter är självklarheter." Arbetet drivs med FN:s konvention om barns rättigheter som grund. Barnrättsbyrån arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter och erbjuder därför stöd, råd och praktiskt hjälp i frågor som rör deras rättigheter. Det är barnet och barnets behov som står helt i centrum, barnets berättelse styr hur uppdraget ser ut. Det kan t.ex handla om att vara ett stöd i kontakten med myndigheter, hjälpa barnet att överklaga beslut, kontakta socialnämnd, anmäla till tillsynsmyndigheter men också att förklara för barnet hur samhällets labyrint ser ut och var och hur man kan få hjälp. Arbetet är en sammanflätning av socialt arbete, juridik och samhällsanalys. Alla medarbetare har högskoleutbildning inom socialt arbete, juridik och statskunskap och en lång erfarenhet av att möta barn både inom myndigheter och ideell sektor.

Läs gärna mer på Barnrättsbyråns sajt här.

Läs gärna Barnrättsbyråns programförklaring här. Citat ur programförklaringen: "Människor kan bli hur konstiga som helst under konstiga omständigheter. Därför vill vi vara del i det sammanhang där konstigheterna har uppstått." "Vi har valt att tänka att alla barn vill ha det fint i livet. De vill ha goda relationer, att det ska gå bra i skolan och de vill lyckas med vad de åtar sig. När det inte blir så är det vår uppgift att tillsammans med barnet utforska vilka hinder som uppstått på vägen."

Här kan du läsa mer om hur företag och privatpersoner kan stödja Barnrättsbyråns arbete.

Läs hela inlägget »
Etiketter: barnrättsbyrån

Marcus Edlunds Stiftelse Tuscana - som vi förkortar till Stiftelsen MEST - delar årligen ut medel till ideella organisationer som verkar för att barn och ungdomar i socialt sett riskfyllda miljöer kan föra en trygg uppväxt och integreras i samhället på ett lyckligt sätt.

Arbetar du för en sådan ideell organisation? Då är du varmt välkommen att ansöka om bidrag. Vi tar emot ansökningar löpande under året.

Ansök skriftligt och beskriv noggrant verksamheten eller det projekt som bidrag söks till. Beskriv vad ni önskar uppnå med arbetet, målgruppen, hur ni genomför arbetet och hur ni finansierar verksamheten. Bifoga den senaste årsredovisningen och stadgar. Om ni beviljas medel vill vi också, inom ett år, ha en redovisning av hur medlen använts och hur det gått med arbetet.

Läs hela inlägget »
Etiketter: stiftelse bidrag

Arkiv

Senaste nyheter