Aktuellt

Här kan du läsa om organisationer och projekt som för tillfället är aktuella för Stiftelsen MEST. 

2020

Stiftelsen lever efter brutet räkenskapsår vilket innebär att vi från och med 1/9-2020 välkomnar nya ansökningar. Vi vill påminna om att den pott vi har att dela ut under 2020-21 har påverkats mycket av den ännu pågående pandemin. (Se tidigare inlägg) Vi ser gärna att de organisationer som har behov och som motsvarar stiftelsens krav skickar in ansökningar så tidigt som möjligt, helst under hösten 2020.

Läs hela inlägget »

Mörka moln

Med tanke på den pågående corona-krisen och dess svåra följder:

Vi vill redan nu flagga för att det under vårt nästa räkenskapsår (1 sept 2020 till 31/8 2021) kommer finnas ytterst lite pengar att söka för ideella organisationer. Detta på grund av att väldigt många av börsens bolag har stoppat eller skjutit upp sina utdelningar.

Vad har börsen utdelningar med ideella organisationer att göra? Jo, aktieutdelningar spelar en avgörande roll för många stiftelser, som understödjer olika välgörande ändamål. I vårt fall är det enligt stiftarens vilja "organisationer som direkt eller indirekt verkar för att barn och ungdomar som lever i socialt sett riskfyllda miljöer kan föra en trygg uppväxt och integreras i samhället på ett lyckligt sätt" som ska få ta del av den största delen av stiftelsens utdelningsbara medel. En mindre del ska gå till forskning utan djurförsök. 

Många stiftelsers grundkapital finns bundet i börsnoterade aktier som ger utdelning. Dessa aktier ger varje år avkastning när börsens bolag ger utdelning till aktieägare (däribland stiftelser, pensionsbolag och andra institutioner etc). Ofta sparas denna utdelning till nästa års ansökningar och fördelas då bland ideella organisationer som verkar för det ändamål som den aktuella stiftelsen letar efter. 

Så om börsens bolag inte delar ut några pengar till sina ägare, finns heller inga pengar att dela ut till ideella organisationer året därpå.

Vi finner situationen mycket sorglig då många av de ideella organisationerna, som riktar sig till barn i socialt sett riskfyllda miljöer, mycket väl kan få en ökad arbetsbörda. Om inte annat så kommer inte behoven hos barn och unga som lever i någon typ av socialt riskfylld miljö, otrygg uppväxt med utanförskap, att minska i coronapandemins spår. 

Vi kan inte annat än uppmana ideella organisationer att noga se över sin verksamhet och söka nya vägar att finansiera sin mycket viktiga verksamhet.

Läs hela inlägget »
Etiketter: stiftelsebidrag

Dessa tre organisationer är 2020 års första mottagare av medel från Stiftelsen MEST.

Barnrättsbyrån verkar för att barn och unga ska få rätt hjälp i samhället och värnar barnets rättigheter. Barn och unga kan vända sig till Barnrättsbyrån och få socialt och juridiskt stöd och råd och praktisk hjälp i alla frågor som rör barns rättigheter. Det kan vara svårt för barn att veta vilka rättigheter de har, vart de ska vända sig vid problem och hur man tar sig genom det byråkratiska systemet. Läs mer om Barnrättsbyråns arbete på deras sajt.

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Läxhjälparna är noggrant utvalda, avlönade universitets- och högskolestudenter som har olika bakgrund, erfarenhet och studieinriktning. Läs mer om Läxhjälpens arbete på deras sajt.

Maskrosbarn är en  barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Enligt uppgifter lever ca 500 000 barn i Sverige med denna hemmiljö. Om du känner ett barn eller en ungdom som du misstänker far illa kan du tipsa om Maskrosbarns hemsida. Läs mer här.

Läs hela inlägget »

Under hösten 2019 har stiftelsen bidragit med medel till Världens Barn, Operation Smile, Bufff och Tjejzonen

Läs hela inlägget »
Etiketter: stiftelsebidrag

Arkiv

Senaste nyheter