Aktuellt

Här kan du läsa om organisationer och projekt som för tillfället är aktuella för Stiftelsen MEST. 

2020 > 03

Dessa tre organisationer är 2020 års första mottagare av medel från Stiftelsen MEST.

Barnrättsbyrån verkar för att barn och unga ska få rätt hjälp i samhället och värnar barnets rättigheter. Barn och unga kan vända sig till Barnrättsbyrån och få socialt och juridiskt stöd och råd och praktisk hjälp i alla frågor som rör barns rättigheter. Det kan vara svårt för barn att veta vilka rättigheter de har, vart de ska vända sig vid problem och hur man tar sig genom det byråkratiska systemet. Läs mer om Barnrättsbyråns arbete på deras sajt.

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Läxhjälparna är noggrant utvalda, avlönade universitets- och högskolestudenter som har olika bakgrund, erfarenhet och studieinriktning. Läs mer om Läxhjälpens arbete på deras sajt.

Maskrosbarn är en  barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Enligt uppgifter lever ca 500 000 barn i Sverige med denna hemmiljö. Om du känner ett barn eller en ungdom som du misstänker far illa kan du tipsa om Maskrosbarns hemsida. Läs mer här.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter