Stiftelsen och GDPR

Marcus Edlunds Stiftelse Tuscana handhar inte och sparar aldrig information om privatpersoner, eftersom inga medel delas ut till privatpersoner. 

Namn på kontaktpersoner i olika organisationer sparas för att vi ska kunna ha löpande kontakt med dessa organisationer.