2012 års mottagare av medel från Stiftelsen M.E.S.T

Maskrosbarn

"Maskrosbarn verkar för att ge barn som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk, förutsättningar att bryta sitt sociala arv och växa upp till att bli välmående vuxna med meningsfulla relationer och en meningsfull sysselsättning."... Läs mer här på Maskrosbarns sajt.