2013 års mottagare av medel från Stiftelsen M.E.S.T

Maskrosbarn

"Maskrosbarn verkar för att ge barn som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk, förutsättningar att bryta sitt sociala arv och växa upp till att bli välmående vuxna med meningsfulla relationer och en meningsfull sysselsättning."... Läs mer här på Maskrosbarns sajt.

Forska utan djurförsök
"Vår vision är en värld där forskning bedrivs framgångsrikt utan att utnyttja djur – för både människors och djurs bästa.Vi anser att forskning är livsnödvändig..." Läs mer här på sajten Forska utan djurförsök.

Djurambulansen i Stockholm

"Vår vision är att inget djur ska behöva lida - oavsett djurslag." Läs mer här.