2014 års mottagare av medel från Stiftelsen M.E.S.T

Göteborgs Räddningsmission - Romska barn

"Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap."... läs mer här på Räddningsmissionens sajt.

Fryshuset - Lovely days

"Fryshuset vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i utanförskap. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till..." läs mer här om Fryshuset. Läs mer här om Lovely days.

Forska utan djurförsök
"Vår vision är en värld där forskning bedrivs framgångsrikt utan att utnyttja djur – för både människors och djurs bästa.Vi anser att forskning är livsnödvändig..." Läs mer här på sajten Forska utan djurförsök.