2015 års mottagare av medel från Stiftelsen M.E.S.T

Rädda barnen

"Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda"... läs mer här på Rädda barnens sajt.

Barncancerfonden

"Vi bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver..." Läs mer här på Barncancerfondens sajt.

Världens Barn

Riksinsamlingen Världens Barn genomförs av Radiohjälpen, läs mer här.

Forska utan djurförsök
"Vår vision är en värld där forskning bedrivs framgångsrikt utan att utnyttja djur – för både människors och djurs bästa.Vi anser att forskning är livsnödvändig..." Läs mer här på sajten Forska utan djurförsök.