Mottagare under 2016

Mottagare utses löpande under 2016: 

Operation Smile's vision är att inget barn i världen ska kränkas eller tvingas leva undangömt på grund av en behandlingsbar ansiktsdeformitet. Läs gärna mer här om deras arbete till förmån för barn i olika länder.

Forska utan djurförsök
"Vår vision är en värld där forskning bedrivs framgångsrikt utan att utnyttja djur – för både människors och djurs bästa.Vi anser att forskning är livsnödvändig..." Läs mer här på sajten Forska utan djurförsök.

Randiga Huset
Randiga Huset arbetar för att stödja barn och familjer som har eller som kommer att förlora en förälder eller syskon i döden. Ingen remiss krävs och allt är kostnadsfritt för de drabbade. Mötesplatser finns i Stockholm, Sundsvall och Göteborg med målet att öppna fler centra på lämpliga platser i landet. Interaktiv hjälp online för kvarlevande förälder och barn utvecklas men även material för skola, förskola och andra myndigheter som kommer i kontakt med dessa barn. Läs gärna mer på Randiga Husets hemsida.

Ideella Föreningen Vändpunkt Ungdom
En ideel förening med många medlemmar som arbetar för att minska antalet unga i utanförskap, oavsett orsak. Föreningen arbetar förebyggande och rehabiliterande, ett projekt ger ett utvalt antal deltagare möjlighet till lärlingsjobb och träningsboende. Ett annat projekt, Späda Barn i Goda Händer, är ett intensivt stöd under lång tid till unga föräldrar med egen historik av utanförskap. Stöd och uppmuntran ges dessa föräldrar för att orka med föräldrarollen utan t.ex återfall i missbruk. Allt arbete sker ideellt av medlemmar och volontärer. Läs gärna mer på Vändpunkts hemsida. 

Världens Barn

Riksinsamlingen Världens Barn genomförs av Radiohjälpen, läs mer här.