Mottagare under 2017

Mottagare utses löpande under 2017: 

Världens barn - Radiohjälpens riksinsamling
Radiohjälpens insamling Världens Barn fyller 20 år 2017. Insamlingen pågår hela året med en höjdpunkt under den TV-sända galan i oktober. Insamlade medel går till 14 olika humanitära organisationer som verkar för barn i olika delar av världen. Läs mer om vilken typ av projekt som bedrivs till hjälp för barn i mycket utsatta livssituationer.

X-cons Haninge Ungdomsverksamhet
X-cons Haninge arbetar i första hand förebyggande med ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa. Ett mål är att leda ungdomar till studier och arbete genom aktiviteter och arbetsträning. Projektet riktar sig till ungdomar med knappa resurser och har stark förankring i lokalsamhället med kontakter med kommun, socialtjänst, arbetsförmedling osv. Läs mer om deras arbete här.

Projektet Späda barn i goda händer
Projektet Späda barn i goda händer drivs av den Ideella föreningen Vändpunkt Ungdom. Föreningen beskriver verksamheten som en stödgrupp för unga föräldrar, som själva vuxit upp i utanförskap och därför osäkra i sin föräldraroll. Med intensivt och långvarigt stöd är förhoppningen att dessa ska orka klara av att vara bra föräldrar utan t.ex återfall i missbruk. Föreningens sajt med beskrivning av projekt.

Operation Smile Operation Smile

Operation Smile
Operation Smiles vision är att inget barn i världen ska kränkas eller tvingas leva undagömt pga en behandlingsbar ansiktsmissbildning. Operation Smiles volontärer arbetar utan ersättning på operationsuppdrag runt om i världen. De delar med sig av sin tid och kunskap under tio dagar för att hjälpa så många som möjligt. Under ett uppdrag får ett hundratal människor den operation de så väl behöver. Läs mer om och stöd Operation Smile.

Forska Utan Djurförsök
Forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök delar ut medel till forskning med målet att djurförsök ska ersättas av moderna djurfria metoder. Läs mer om Forska Utan Djurförsök här.

Miljöverkstan - sommarkollo
Miljöverkstan bedriver en uppskattad verksamhet vid naturreservatet Flaten för barn och ungdomar som av kulturella och socio-ekonomiska skäl inte kommer ut i naturen och barn som ännu inte intresserat sig för miljö och hållbarhetsfrågor. Ett sommarkollo vid Flaten för ca 30 barn arrangeras varje sommar. Läs mer om Miljöverkstans dagkollo här.

Semester-resan, Våra Älskade Barn
Den ideella föreningen Våra Älskade Barn har som mål att göra vardagen bättre för barn och barnfamiljer som lever i en tuff ekonomisk vardag. Ett projekt kallat Semester-resan riktar sig till barnfamiljer som annars inte har råd att åka bort under sommarlovet. Var sjätte barnfamilj i Sverige lever under EU:s fattigdomsgräns. Bland ensamstående kvinnor med barn är det fler än fyra av tio. Läs gärna mer om Semester-resan här.

Ersta Lukasgården
Ersta Lukasgården är ett HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar med målet att
att introducera de unga i samhället så att de kan skapa sig en plattform för ett självständigt vuxenliv i Sverige, eller någon annanstans. Med donationer och gåvor finansieras kvalitetshöjande instatser. Läs gärna mer om Ersta Lukasgården och deras arbete.

Ersta Flickhem
Ersta Flickhem tar emot flickor i åldern 13-19 år som utsatts för sexuella övergrepp eller misstänkta sexuella övergrepp. Dygnetrunt-insatser bedrivs av professionell personal på en hästgård, med långvarigt boende, skolgång, behandling och stöd vid utslussning.
Läs gärna mer om Ersta Flickhem här. 

Ersta Vändpunkten
Ersta Vändpunkten är en professionell mottagning för barn och unga (men även föräldrar och andra vuxna) som lever i eller har vuxit upp i en familj eller relation med missbruk. Här ligger fokus helt på den anhöriga, barnet eller ungdomen, och olika former av insatser erbjuds i ändamålsenliga och vackert belägna lokaler på Söder. Ett sommarläger erbjuds också för de barn som är med i verksamheten under en termin. Läs gärna mer om Ersta Vändpunkten här

SOS barnbyar Hammarkullen
SOS Barnbyar har öppnat sin första operativa verksamhet i Sverige. I januari 2017 invigdes det nya centret i Hammarkullen och riktar sig till ensamkommande flyktingbarn som bor hos anhöriga och släktingar. Läs mer om SOS Barnbyars verksamhet här.