Mottagare under 2018

Mottagare utses löpande under 2018: 

Randiga Huset
Varje dag i Sverige förlorar nio barn en förälder i döden och tre barn dör och efterlämnar syskon. Randiga Huset är en ideell verksamhet som hjälper barn och unga som har eller som kommer att förlora en förälder eller ett syskon i döden. Verksamhet bedrivs i Stockholm, Göteborg och till viss del även i Sundsvall. Läs mer om Randiga Husets verksamhet här. Vill du stödja verksamheten genom att engagera dig eller ge en gåva kan du läsa mer här.

Ersta Vändpunkten
Ersta Vändpunkten är en professionell mottagning för barn och unga (men även föräldrar och andra vuxna) som lever i eller har vuxit upp i en familj eller relation med missbruk. Här ligger fokus helt på den anhöriga, barnet eller ungdomen och olika former av insatser erbjuds. Läs mer om detta på Vändpunktens sajt.

Forska utan Djurförsök
Forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök delar ut medel till forskning med målet att djurförsök ska ersättas av moderna djurfria metoder. Förutom att forskningsprojekt ofta understöds i flera år så delas också priset Nytänkaren ut. Prissumman är 400 000 kronor och här kan du läsa mer om 2018 års mottagare, den metod som uppfunnits och vilken effekt denna metod kan få för både människor och djur. 

Världens Barn - Radiohjälpens riksinsamling
Insamlingen pågår under hela året med kulmen i september/oktober och den TV-sända galan som i år hålls den 5 oktober. Här kan du läsa mer om vad Världens Barn är för något och vilka organisationer som samarbetar. Här kan du läsa om de projekt som drivs med hjälp av denna insamling.

Tjejzonen
Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Genom fysiska och virtuella möten med en Storasyster som i egenskap an volontär ger av sin tid och sitt engagemang för att lyssna och finnas där. Läs mer på Tjejzonens sajt.

Bufff
Bufff är en barnrättsorganisation som ger stöd till barn och ungdomar som har en förälder/familjemedlem i fängelse. Bufff möter barnen/ungdomarna via lokalföreningar runt om i landet (öppet hus, familjeaktiviteter, stödgrupper, filmträffar, personliga stödsamtal mm) men barnen kan också ringa eller chatta med Bufffs engagerade och kunniga medarbetare. Läs mer om Bufffs arbete här.