Mottagare under 2018

Mottagare utses löpande under 2018: 

Randiga Huset
Varje dag i Sverige förlorar nio barn en förälder i döden och tre barn dör och efterlämnar syskon. Randiga Huset är en ideell verksamhet som hjälper barn och unga som har eller som kommer att förlora en förälder eller ett syskon i döden. Verksamhet bedrivs i Stockholm, Göteborg och till viss del även i Sundsvall. Läs mer om Randiga Husets verksamhet här. Vill du stödja verksamheten genom att engagera dig eller ge en gåva kan du läsa mer här.

Ersta Vändpunkten
Ersta Vändpunkten är en professionell mottagning för barn och unga (men även föräldrar och andra vuxna) som lever i eller har vuxit upp i en familj eller relation med missbruk. Här ligger fokus helt på den anhöriga, barnet eller ungdomen, och olika former av insatser erbjuds i ändamålsenliga och vackert belägna lokaler på Söder. Ett sommarläger erbjuds också för de barn som är med i verksamheten under en termin.