Mottagare under 2019

Mottagare utses löpande under 2019: 

Stiftelsen Forska utan Djurförsök
Forska utan Djurförsök anser att forskning är livsnödvändig, för både människors, djurs och miljöns bästa, men att forskning ska utföras utan att djur utsätts för lidande. Målet med stiftelsens verksamhet är att djurförsök ska ersättas - utan att den vetenskapliga kvaliteten försämras. Läs deras kommentar om 2018 års nobelpris i kemi.

Barnrättsbyrån
Barnrättsbyrån arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter och erbjuder därför stöd, råd och praktiskt hjälp i frågor som rör deras rättigheter. Det är barnet och barnets behov som står helt i centrum, barnets berättelse styr hur uppdraget ser ut. Läs mer om Barnrättsbyrån här.

Maskrosbarn
Maskrosbarn grundades 2005 och är idag Sveriges största organisation för ungdomar som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa. Organisationen arbetar aktivt för att ge dessa barn & ungdomar förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid. Läs mer på Maskrosbarns sajt.

Ersta Vändpunkten
Ersta Vändpunktens verksamhet erbjuder gruppverksamhet för barn och ungdomar (men även vuxna) som på något sätt drabbats av en annan persons missbruk. Läs mer om Vändpunktens Barnprogram här. Läs mer om Tonårsprogrammet här.

Stiftelsen Våga va' dig själv!!!
Stiftelsen Våga va' dig själv!!! motverkar utanförskap hos ungdomar genom goda exempel och positiva aktiviteter. Stiftelsens ambition är att arbeta proaktivt och förebyggande med regelbundna och ständigt pågående aktiviter, framför allt lägerverksamhet för ungdomar mellan 12-16 år. Läs mer om lägerverksamheten här.

Föräldraföreningen mot Narkotika Malmö
Föreningens huvuduppdrag är att stötta föräldrar, syskon och andra anhöriga till narkotikamissbrukare. Missbruket kryper allt längre ner i åldrarna, merparten av barnen/ungdomarna som missbrukar är mellan 12-18 år.  När missbruket uppdagas slår det ofta ner som en bomb för de anhöriga. FMN Malmös rådgivare lyssnar och ger stöd, allt i syfte att skapa förutsättningar för att drogmissbruket ska upphöra. Läs mer här.

Killfrågor
Killfrågor är en rikstäckande stödjour som drivs av organisationen Män för jämställdhet. Den har funnits sedan 2009 och är en chatt på nätet som bidrar till att minska psykisk ohälsa och förebygga självmord hos unga killar. Chatten utvidgas nu till att erbjuda den stödsökande möjlighet att boka återkommande samtal med en specifik volontär. Läs mer på sajten Killfrågor.

Randiga Huset
Varje dag i Sverige förlorar nio barn en förälder i döden och tre barn dör och efterlämnar syskon. Randiga Huset är en ideell verksamhet som hjälper barn och unga som har eller som kommer att förlora en förälder eller ett syskon i döden. Verksamhet bedrivs i Stockholm, Göteborg och till viss del även i Sundsvall. Läs mer om Randiga Husets verksamhet här. Vill du stödja verksamheten genom att engagera dig eller ge en gåva kan du läsa mer här.