Mottagare under 2020

Mottagare utses löpande under 2020: 

Stiftelsen Forska utan Djurförsök
Forska utan Djurförsök anser att forskning är livsnödvändig, för både människors, djurs och miljöns bästa, men att forskning ska utföras utan att djur utsätts för lidande. Målet med stiftelsens verksamhet är att djurförsök ska ersättas - utan att den vetenskapliga kvaliteten försämras. Läs mer på deras hemsida.

Barnrättsbyrån
Barnrättsbyrån arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter och erbjuder därför stöd, råd och praktiskt hjälp i frågor som rör deras rättigheter. Det är barnet och barnets behov som står helt i centrum, barnets berättelse styr hur uppdraget ser ut. Läs mer om Barnrättsbyrån här.