Mottagare under 2020

Mottagare utses löpande under 2020: 

Stiftelsen Forska utan Djurförsök
Forska utan Djurförsök anser att forskning är livsnödvändig, för både människors, djurs och miljöns bästa, men att forskning ska utföras utan att djur utsätts för lidande. Målet med stiftelsens verksamhet är att djurförsök ska ersättas - utan att den vetenskapliga kvaliteten försämras. Läs mer på deras hemsida.

Barnrättsbyrån
Barnrättsbyrån arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter och erbjuder därför stöd, råd och praktiskt hjälp i frågor som rör deras rättigheter. Det är barnet och barnets behov som står helt i centrum, barnets berättelse styr hur uppdraget ser ut. Läs mer om Barnrättsbyrån här.

Läxhjälpen
Stiftelsen Läxhjälpen bedriver ett riktat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan. Med hjälp av noggrant utvalda, avlönade universitets- och högskolestudenter är målet att högstadieeleverna ska nå gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Läs mer på Läxhjälpens hemsida.

Maskrosbarn
Riktar sig till barn och ungdomar som lever med en förälder som mår psykiskt dåligt eller som har ett missbruk. Verksamhet bedrivs i Stockholm och Göteborg men barn och unga i hela Sverige erbjuds bl.a barnombud, lovläger, chatt och coach online. Läs mer om Maskrosbarns verksamhet på deras hemsida.

Randiga Huset
Randiga Huset riktar sig till barn och ungdomar som har förlorat en förälder eller ett syskon i döden. Enskilda samtal, stödgrupper och mötesplatser erbjuds. Under Coronapandemin erbjuds möten i virtuell form. Om ditt barn eller ungdom har förlorat en viktig person i döden hittar du Randiga Husets kontaktuppgifter här.

Bufff
I Sverige är det ca 30 000 barn som har en förälder i fängelse eller frivård. Bufff bedriver en omfattande verksamhet med målet att alla barn och unga i denna situation ska erbjudas ett individuellt och adekvat stöd oavsett var i landet man bor. Läs mer här.