Årets mottagare 2022

Årets mottagare för 2022 utses vid 3 tillfällen under vårt räkenskapsår 2021-2022. När styrelsen fattat beslut meddelas mottagaren. Ansökningar tas emot löpande.

Randiga Huset
Randiga Huset är en ideell organisation som stödjer barn och ungdomar som har  förlorat (eller kommer att förlora) förälder, syskon eller annan närstående person i dödsfall. Läs mer om och stöd Randiga Husets verksamhet här.

Alef
Adult Learning and Empowerment Facilitators är en svensk, icke-vinstdrivande organisation som grundades 2010, religiöst och politiskt obunden. Visionen är att ge folkbildning på modersmålet för världens 773 miljoner unga och vuxna analfabeter. Alef har utarbetat en unik metod för detta. Stiftelsen bidrar till Alefs läs-och skrivkurser för 240 unga tjejer i Kampala, Uganda. Läs mer om Alef och stöd deras arbete här.

Ersta Vändpunkten
Ersta Vändpunkten erbjuder professionell hjälp och anhörigstöd för barn och unga som lever i eller har vuxit upp i en familj med beroende. Läs mer om Ersta Vändpunkten och stöd deras verksamhet här.

Läkare utan gränser - projektet mot Noma
Noma är en dödlig sjukdom som få känner till. Den börjar med en böld i munhålan och äter så småningom upp ansiktet inifrån. Det är en bakteriesjukdom och den är inte smittsam, drabbar främst barn under fem år som lever i fattigdom. Nio av tio dör under de två första veckorna om de inte får behandling i tid. De få som överlever får ärr för livet, både på ansiktet och i själen. Läs mer om MSF och deras arbete mot Noma i Nigeria.

Stiftelsen Forska Utan Djurförsök
Forska Utan Djurförsök bildades 1964 med syftet att stödja forskning med målet att djurförsök, särskilt plågsamma sådana, ska ersättas med moderna djurfria metoder. Visionen är att forskning ska bedrivas framgångsrikt utan att utnyttja djur - för både människors och djurs bästa. Läs mer om djurförsök och forskning här.