Årets mottagare 2022

Årets mottagare för 2022 utses vid 3 tillfällen under vårt räkenskapsår 2021-2022. När styrelsen fattat beslut meddelas mottagaren. Ansökningar tas emot löpande.

Randiga Huset
Randiga Huset är en ideell organisation som stödjer barn och ungdomar som har  förlorat (eller kommer att förlora) förälder, syskon eller annan närstående person i dödsfall. Läs mer om och stöd Randiga Husets verksamhet här.

Alef
Adult Learning and Empowerment Facilitators är en svensk, icke-vinstdrivande organisation som grundades 2010, religiöst och politiskt obunden. Visionen är att ge folkbildning på modersmålet för världens 773 miljoner unga och vuxna analfabeter. Alef har utarbetat en unik metod för detta. Stiftelsen bidrar till Alefs läs-och skrivkurser för 240 unga tjejer i Kampala, Uganda. Läs mer om Alef och stöd deras arbete här.

Ersta Vändpunkten
Ersta Vändpunkten erbjuder professionell hjälp och anhörigstöd för barn och unga som lever i eller har vuxit upp i en familj med beroende. Läs mer om Ersta Vändpunkten och stöd deras verksamhet här.

Läkare utan gränser - projektet mot Noma
Noma är en dödlig sjukdom som få känner till. Den börjar med en böld i munhålan och äter så småningom upp ansiktet inifrån. Det är en bakteriesjukdom och den är inte smittsam, drabbar främst barn under fem år som lever i fattigdom. Nio av tio dör under de två första veckorna om de inte får behandling i tid. De få som överlever får ärr för livet, både på ansiktet och i själen. Läs mer om MSF och deras arbete mot Noma i Nigeria.

Stiftelsen Forska Utan Djurförsök
Forska Utan Djurförsök bildades 1964 med syftet att stödja forskning med målet att djurförsök, särskilt plågsamma sådana, ska ersättas med moderna djurfria metoder. Visionen är att forskning ska bedrivas framgångsrikt utan att utnyttja djur - för både människors och djurs bästa. Läs mer om djurförsök och forskning här.

Världens Barn
Stiftelsen Radiohjälpen arbetar i insamlingen "Världens barn" tillsammans med flera biståndsorganisationer. De medel som kommer in till Världens Barn fördelas till över 40 olika projekt runt om i världen för att stärka barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Läs mer om Radiohjälpens insamling Världens Barn här.

Stiftelsen Våga va dig själv
Stiftelsen Våga va dig själv driver sommarläger för ungdomar 12-15 år på den egna lägergården Vettra. Målet är att unga ska våga vara sig själva och låta andra vara sig själva. I en trygg miljö möts, trivs och växer ungdomarna via upplevelser, gemenskap, positiva aktiviteter och övningar. En lägervecka kostar men ingen ska behöva tacka nej till stiftelsens aktiviteter på grund av bristande ekonomi.  Läs mer om stiftelsens lägerverksamhet här.

Barnrättsbyrån
Barnrättsbyrån är en ideell förening som kämpar för att barn och unga som har det svårt ska få rätt hjälp av samhället. De står alltid på barnens sida och arbetet tar avstamp i barnkonventionen. Barnen befinner sig ofta i utsatta livssituationer. Barnrättsbyrån är en professionell organisation och använder sig inte av volontärer. Läs mer om Barnrättsbyrån här.

Darra Musik & Dans
Den ideella föreningen Darra Musik & Dans driver sedan många år en öppen kulturskola och mötesplats för ungdomar i Fisksätra. Med stort engagemang och många olika aktiviteter inom kultur och fritid (avgiftsfria) vill föreningen bidra till att skapa trygghet och en framtidsvision bland unga i ett socialt utsatt område. Verksamhet bedrivs under skolveckor och under loven. Läs mer om Darra Musik & Dans här.

Maskrosbarn
Sedan 2005 arbetar Maskrosbarn med att förbättra villkoren för barn med föräldrar som har ett missbruk, en psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. I Sverige rör det sig om ca 500 000 barn och unga som har minst en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Läs mer om Maskrosbarn här. 

Fight for Zero
Fight for Zero vill inspirera och främja unga människors potential samt motverka utanförskap. Detta sker genom arbete med utbildning, arbetsintegration och ungt ledarskap i kombination med boxning, personlig utveckling och social support. Läs mer om deras verksamhet här.