Årets mottagare 2023

Här visas de ideella organisationer som mottar medel för 2023 års verksamhet. Stiftelsens styrelse fattar beslut i februari och mottagare meddelas när beslut fattats. Ny ansökningsperiod för 2024 års bidrag öppnar 15 augusti 2023 och stänger 31 december 2023.

Alef 
Alef har skapat en unik metod för folkbildning där deltagarna i studiegrupper får lära sig läsa, skriva och räkna och att använda färdigheterna som redskap till att själva ta kontrollen över sina liv. Stiftelsen MEST stöttar verksamheten för ungdomar, framförallt flickor, upp till 20 år i Kampala. Läs mer om Alef här och stötta gärna deras verksamhet. Organisationen innehar 90-konto.

Ersta Vändpunkten
En mottagning för anhöriga till någon med beroende. Vändpunkten erbjuder professionell hjälp och anhörigstöd för barn, unga och vuxna. Stiftelsen MEST bidrar till barnverksamheten. Läs mer om Ersta Vändpunktens arbete som riktar sig till alla som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol och droger.

Projektetet Noma - Läkare utan gränser
Noma är en icke-smittsam infektionssjukdom som orsakar vävnadsdöd i ansiktet på små barn. Nomapatienter - vars ansikten blivit förstörda - utsätts ofta för stigmatisering från samhället som gör att de stängs ute eller överges. Läs mer om Läkare utan gränsers arbete med noma-patienter

Randiga Huset
Randiga Huset är en ideell organisation som ger stöd till barn och unga som har förlorat en förälder/syskon i döden. Utöver stödverksamheten arbetar Randiga Huset även med utbildning och fortbildning inom kommuner, landsting och privat sektor för att öka kunskapen om barns sorg och deras behov. Läs mer om deras verksamhet här. 

Darra Musik & Dans
DMD är en ideell organisation som arbetar förebyggande i Fisksätra med utsatta barn och unga för att de ska integreras i samhället. Öppna aktiviteter inom fritid och idrott erbjuds under veckodagar och helger, samt en öppen kulturskola. Stiftelsen MEST:s bidrag går till verksamheten under loven. Följ gärna Darra på Instagram för inblick i verksamheten @wearedarra 

Fight for Zero
Som en reaktion på våldsupptrappningen och en vilja att göra skillnad startades organisationen som erbjuder både öppen verksamhet och programverksamhet i Hässelby-Vällingby. Programverksamheten baseras på metoden "Five Pillars". Läs mer om verksamheten här.

Hello World
En ideell förening som erbjuder kostnadsfria kurser och aktiviteter i digitalt skapande och programmering för barn och unga mellan 8-16 år. Alla aktiviteter är gratis och riktar sig till barn och unga i socio-ekonomiska utsatta områden där STEM (science, technology, engineering, mathematics) inte alltid är en naturlig fritidsaktivitet eller ett framtida utbildnings- och yrkesval. Stiftelsen MEST bidrar till sommarkurser, läs mer om detta här.

Våga va dig själv
Våga va dig själv är en stiftelse vars mål är att skapa ett sammanhang som gör bestånde skillnad i ungdomars liv. Stiftelsen driver lägerverksamhet och ledarutbildning på egen gård och riktar sig till barn- och unga i åldern 12-20 år som av någon anledning befinner sig i en socialt utsatt omständighet.  Läs mer om stiftelsens bakgrund och arbete här.

Forska utan djurförsök
Forska utan Djurförsök bildades 1964 och målet är att stödja forskning med målet att djurförsök, särskilt plågsamma sådana, ska ersättas med moderna och djurfria metoder utan att tumma på kravet på vetenskaplig kvalitet. Läs senaste nytt här.

Barnrättsbyrån
Barnrättsbyrån startades som en reaktion på barns begränsade möjligheter att själva hävda sina rättigheter i Sverige. Barnrättsbyrån erbjuder socialt och juridiskt stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör alla barns rättigheter. "Inget barn ska behöva kämpa ensam." Läs mer om verksamheten här och exempel på frågor som Barnrättsbyrån kan hjälpa till med.

Zelmerlöw & Björkman Foundation
ZBF är en stiftelse som arbetar för att, genom utbildning och entreprenörskap, stärka utsatta barn och ungdomar i delar av Afrika hela vägen från fattighdom och utanförskap till arbete och försörjning. Arbetet är centrerat kring skolan Kenswed Academy. Stiftelsen MEST stöttar en riktad insats för fattiga, gravida tonårsflickor under 18 år som ges möjlighet till boende och sjukvård så att de kan fullfölja sina studier och bli självförsörjande. Läs mer om ZBF:s arbete här.