Vad Stiftelsen M.E.S.T kan hjälpa till med

Marcus Edlunds Stiftelse Tuscana arbetar för att understödja två ändamål, nedan beskrivna. Stiftelsen tar emot ansökningar och kontaktar också organisationer som kan tänkas uppfylla kraven. Läs mer om vad som krävs för att få medel från Stiftelsen M.E.S.T:

Barn & Ungdomar

Stiftelsen skall understödja organisationer som - direkt eller indirekt - verkar för att barn och ungdomar som lever i socialt sett riskfyllda miljöer kan föra en trygg uppväxt och integreras i samhället på ett lyckligt sätt.

Forskning & djur

Stiftelsen skall verka för att förhindra djurplågeri genom att dels främja vetenskaplig forskning utan djurförsök, dels också vetenskaplig forskning med syfte att förbättra villkoren för djur som är föremål för uppfödning för avel, slakt samt därmed jämförliga ändamål.