Marcus Edlund 1923-2007

Marcus föddes i oktober 1923 i Västervik, hans far var den på sin tid välkände grosshandlaren och seglaren Josef Eggert Edlund. Handel, affärer och segling kom även att bli Marcus liv. Marcus arbetade mycket under hela sitt liv och skapade företaget Tuscana som blev hans livsverk. Marcus bildade aldrig egen familj och önskade att allt han byggt upp skulle förvaltas och bevaras i den av honom skapade stiftelsen. Han önskade att stiftelsen skulle dela ut medel till två ändamål som låg honom varmt om hjärtat. 

Barn och ungdomar

Marcus upprördes mycket över att många barn och ungdomar aldrig riktigt får den chans de förtjänar i livet. Därför ska Stiftelsen understödja organisationer som - direkt eller indirekt - verkar för att barn och ungdomar som lever i socialt sett riskfyllda miljöer kan föra en trygg uppväxt och integreras i samhället på ett lyckligt sätt. Det kan handla om organisationer och projekt både i Sverige och i andra delar världen.

Djur och djurens väl

Marcus tyckte också att det är rent förfärligt att djur blir utsatta för djurförsök. "Det måste gå att lösa på något annat sätt", ansåg Marcus. Han ansåg också att det är väldigt viktigt att människan tar hand om de djur som hålls för t.ex avel och slakt. Därför skall Stiftelsen verka för att förhindra djurplågeri genom att dels främja vetenskaplig forsning utan djurförsök, dels också vetenskaplig forskning med syfte att förbättra villkoren för djur som är föremål för uppfödning för avel, slakt och jämförbara ändamål.

Medel

Stiftelsen håller ett vakande öga på organisationer som verkar inom dessa två områden och söker ständigt efter seriösa mottagare. Ibland doneras bidrag till större organisationer men medel kan också lämnas till mindre projekt med en specifik inriktning om styrelsen beslutar att verksamheten ligger i linje med Marcus önskan. 

Läs mer här om Ansökningar...