Marcus Edlunds Stiftelse Tuscana

Välkommen till Marcus Edlunds Stiftelse Tuscana
Marcus Edlund 1923-2007

Bakgrund

Marcus Edlund önskade, efter att hela livet ha bedrivit handel och affärer, att all hans kvarlåtenskap skulle tillfalla den av honom instiftade Marcus Edlunds Stiftelse Tuscana. Läs mer här...

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att understödja två skilda typer av organisationer. Stiftelsen tar emot ansökningar men söker också själv upp organisationer som arbetar inom rätt område. Läs mer här om stiftelsens ändamål...

Ansökningar

Vilka krav som ställs på en mottagare och hur man söker medel kan du läsa om här...