Välkommen till

Marcus Edlunds Stiftelse Tuscana

Stiftelsen MEST arbetar för att understödja två ändamål, nedan beskrivna. Stiftelsen tar emot ansökningar mellan den 15 augusti och 31 december. Beslut fattas i slutet av februari. Läs mer här om du funderar på att ansöka.
Vad gör Stiftelsen MEST?

Stiftelsens två ändamål

Stiftelsen skall, för det första, understödja organisationer som - direkt eller indirekt - verkar för att barn och ungdomar som lever i socialt sett riskfyllda miljöer kan föra en trygg uppväxt och integreras i samhället på ett lyckligt sätt.

För det andra skall stiftelsen verka för att förhindra djurplågeri genom att främja dels vetenskaplig forskning utan djurförsök, dels också vetenskaplig forskning med syfte att förbättra villkoren för djur som är föremål för uppfödning för avel, slakt samt därmed jämförliga ändamål.